Kamera på Spindanger, retning øst
Bildet er oppdatert: 03.Feb.2023 @ 03:30:10.