Kamera på Spindanger, retning øst
Bildet er oppdatert: 01.Jun.2023 @ 06:30:09.