Kamera på Bausje, retning sør
Bildet er oppdatert: 03.Dec.2020 @ 04:15:08.

Se større bilde og timelapse på Windy.

Kamera på Søyland, retning øst
Bildet er oppdatert: 03.Dec.2020 @ 04:15:08.

Se større bilde og timelapse på Windy.

Kamera på Åpta, retning sørøst
Bildet er oppdatert: 03.Dec.2020 @ 04:00:10.

Kamera på Sinnes i Sirdal
Bildet er oppdatert: 03.Dec.2020 @ 04:00:10.