Kamera på Bausje, retning sør
Bildet er oppdatert: 20.Jun.2021 @ 10:50:08.

Kamera på Søyland, retning øst
Bildet er oppdatert: 19.Jun.2021 @ 10:05:07.

Kamera på Njærheim, retning sør
Bildet er oppdatert: 20.Jun.2021 @ 10:50:07.

Kamera på Spindanger, retning øst
Bildet er oppdatert: 20.Jun.2021 @ 10:30:11.

Kamera på Sinnes i Sirdal, retning øst
Bildet er oppdatert: 20.Jun.2021 @ 10:30:12.


NB! Temperatursensoren er litt ustabil, sjekk dato/tid
Temperatur: 19.0 C, 75 %
Sist oppdatert: 2021-06-20 09:59:21