Kamera på Bausje, retning sør
Bildet er oppdatert: 27.Sep.2020 @ 20:40:07.

Se større bilde og timelapse på Windy.

Kamera på Søyland, retning øst
Bildet er oppdatert: 27.Sep.2020 @ 20:40:06.

Se større bilde og timelapse på Windy.

Kamera på Åpta, retning sørøst
Bildet er oppdatert: 27.Sep.2020 @ 20:30:11.

Kamera på Sinnes i Sirdal
Bildet er oppdatert: 09.Jun.2020 @ 09:26:26.