Kamera på Spindanger, retning øst
Bildet er oppdatert: 03.Oct.2022 @ 22:00:06.