Kamera på Bausje, retning sør
Bildet er oppdatert: 09.Mar.2021 @ 07:20:08.

Kamera på Søyland, retning øst
Bildet er oppdatert: 09.Mar.2021 @ 07:20:06.

Kamera på Njærheim, retning sør
Bildet er oppdatert: 09.Mar.2021 @ 07:20:06.

Kamera på Åpta, retning øst
Bildet er oppdatert: 09.Mar.2021 @ 07:00:10.

Kamera på Sinnes i Sirdal, retning øst
Bildet er oppdatert: 09.Mar.2021 @ 07:00:13.


NB! Temperatursensoren er litt ustabil, sjekk dato/tid
Temperatur: 2.4 C, 43 %
Sist oppdatert: 2021-03-08 16:59:08