Kamera på Spindanger, retning øst
Bildet er oppdatert: 22.Oct.2023 @ 23:00:08.