Kamera på Njærheim
Bildet er oppdatert: 05.Mar.2019 @ 13:50:07.