Kamera på Njærheim
Bildet er oppdatert: 14.Sep.2021 @ 20:15:07.