Kamera på Njærheim
Bildet er oppdatert: 01.Dec.2021 @ 17:45:07.