Kamera på Njærheim
Bildet er oppdatert: 15.Jul.2021 @ 18:05:06.