Kamera på Njærheim
Bildet er oppdatert: 17.May.2021 @ 01:30:06.