Kamera på Njærheim
Bildet er oppdatert: 29.Jun.2022 @ 18:15:08.